Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su "Tartle" slapukų politika. Daugiau informacijos

Estera prieš Ahasuerą

Autorius: Pranciškus Smuglevičius (1745–1807)
Sukūrimo metai:1778
Medžiaga:drobė
Technika:aliejus
Išmatavimai:78 × 106 cm
Signatūra:

nugarin. pus. ant drobės įrašas: Ester Krolowa wstawia się za Ludem / Izraelskim do Krola, ktory Lud był / uciśniony od Hamana. // Malował sławny Franciszek Szmuglewicz Polak w Rzymie / 1778 Roku

Pranciškaus Smuglevičiaus (17451807) Romos laikotarpio (17631784) paveikslas iliustruoja Šv. Rašto Esteros knygos pasakojimą apie „šimto ir dvidešimt septynių sričių nuo Indijos iki Etiopijos“ valdovą Ahasuerą, jo neklusnią žmoną Vaštę ir išmintingo dvariškio Mordekajaus Žydo augintinę Esterą, kuri vietoje Vaštės buvo karūnuota karaliene, o paskiau rizikuodama gyvybe nekviesta ėjo pas karalių, kad užstotų savo tautą nuo Ahasuero favorito Hamano persekiojimų. Pasak Šv. Rašto, kai Estera įžengusi į sosto menę išvydo valdovą, ji „sukniubo, pabalo ir, paremdama galvą į pirma jos einančią palydovę, nualpo“ (Est 13D,7). Toks akivaizdus pagarbos ir nuolankumo ženklas numaldė Ahasuero pyktį. Apimtas gailesčio ir meilės, jis ištiesė Esterai skeptro galą, parodydamas, kad atleidžia jai už įžūlumą pasirodyti ten, kur moteris savavališkai negalėjo įžengti. Būtent šį epizodą ir pavaizdavo Smuglevičius. Tiesa, nežinantiems siužeto žiūrovams Esteros atvaizde sunkoka įžvelgti pamaldumą ir taurų pasiaukojimą, nes akis pirmiausia užkliūva už ryškiai eksponuoto moters nuogumo, kurį dar labiau pabrėžia slystantis nuo blyškių pečių šermuonėlio kailiu apvedžiotas šilko apsiaustas, o toliau jau siužeto interpretaciją diktuoja veikėjų kūnų kalba. Be abejo, skaičiusieji Esteros knygą kompozicijoje pamato daugiau. Tokiu turinio keliasluoksniškumu pasižymi daugelis XVI–XVIII a. dailės kūrinių, kuriuose bibliniams motyvams suteiktas stiprus erotinis prieskonis.

Teksto autorė Giedrė Jankevičiūtė

Studijuodamas Romoje, Pranciškus Smuglevičius (17451807) nuo 1766 m. gaudavo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio finansinę paramą ir oficialiai buvo laikomas valdovo stipendininku. Menų globai daug dėmesio skyręs Stanislovas Augustas Poniatovskis savo rinkiniuose kaupė P. Smuglevičiaus piešinius (jų turėjo per šimtą), taip pat užsakydavo dailininkui tam tikrus darbus – kopijas ar originalias kompozicijas. Viena tokių drobių, sukurtų valdovo užsakymu, yra Estera prieš Ahasuerą. Jis nurodė dailininkui ne tik temą, bet ir pateikė tam tikras pastabas dėl kompozicijos – paveiksle turėjo būti pavaizduota Ahasuero akivaizdoje alpstanti Estera. Siužetas, paimtas iš Šventojo Rašto Esteros knygos, pasakoja, kaip galingo pagonių valdovo Ahasuero žmona žydė, rizikuodama gyvybe, ryžosi pažeisti rūmų taisykles, kad užtartų savo tautą, engiamą valdovo favorito. Kompozicijoje išaukštinamas ne tik valdovo, atleidusio žmonai įžūlų poelgį, kilnumas, bet ir valdovės Esteros nesavanaudiškumas, rūpinimasis savos tautos gerove.
Pirmiausia Stanislovui Augustui Poniatovskiui turėjo būti pasiųstas paveikslo eskizas, vėliau numatytas ir drobės formatas. Atrodo, P. Smuglevičius nutapė net ne vieną paveikslą užsakyta tema. Tarp vėlesnių jo kūrinių, buvusių Lenkijoje, minimi du panašūs darbai – XIX a. viduryje Estera ir Ahasueras buvo Tomo Zielinskio meno kolekcijoje Kielcuose, o Alpstanti Estera – Dobžycos dvaro rinkiniuose.

Teksto autorė Rūta Janonienė

Šaltinis: Valiunas Ellex (iki 2015 m. – LAWIN) meno albumas: NE VIEN GROŽIS (2012). Sudarytoja ir tekstų autorė Giedrė Jankevičiūtė, NE VIEN DANGUS (2016). Sudarytoja Dalia Vasiliūnienė, tekstų autorės Dalia Vasiliūnienė, Skaidrė Urbonienė, RES PUBLICA (2018). Sudarytoja ir tekstų autorė Rūta Janonienė
Parodos: „Ne vien grožis: Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje“, 2012 m. spalio 12 – lapkričio 11 d., Nacionalinė dailės galerija, Vilnius (kuratorė Giedrė Jankevičiūtė); „Ne vien Dangus. Religinės dailės kūriniai iš Rolando Valiūno ir advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ kolekcijos“, 2016 m. gegužės 31–rugsėjo 24 d., Bažnytinio paveldo muziejus, Vilnius. Kuratorės Dalia Vasiliūnienė, Skaidrė Urbonienė; „Po Italijos saule. XVIII–XX a. I p. Lietuvos dailininkų kūryba“, 2017 m. gruodžio 1–2018 m. rugpjūčio 19 d., Vilniaus paveikslų galerija (Didžioji g. 4,Vilnius). Kuratorės: Dalia Tarandaitė (projekto vadovė), Rūta Janonienė, Giedrė Jankevičiūtė. „Žvilgsnis į Lietuvos dailės istoriją nuo Užupio“, 2018 m. rugpjūčio 30 d. – 2019 m. birželio 1 d., Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“ (Užupio g. 40, Vilnius). Kuratorė Giedrė Jankevičiūtė.