Abramovičius, Pinhas
Alchimavičius, Kazimieras
Alchimavičius, Kazimieras
Alchimavičius, Kazimieras
Alekna-Švoinickis, Romanas
Antanavičius, Valentinas
Antanavičius, Valentinas
Bagdonas, Juozas
Bagdonas, Juozas
Bagdonas, Juozas
Bakas, Samuelis
Bakas, Samuelis