Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su "Tartle" slapukų politika. Daugiau informacijos

Fondas plečia savo kolekciją ir ieško šių autorių darbų. Pasiūlymus siųskite el. paštu: jurgita.semenauskiene@tartle.lt

Abramovičius, Pinhas
Adamowicz, Boguslaw Michal
Alchimavičius, Hiacintas
Alchimavičius, Kazimieras
Aleksandrowicz, Konstanty
Aronson, David
Bagdonas, Juozas
Baitler, Zoma
Bakas, Samuelis
Balsaitis, Jonas
Balzukevičiūtė, Liucija
Bandas, Maksas
Bernstein, Moshe
Bernstein, Saul
Bičiūnas, Vytautas
Blatas, Arbit (Arbitblatas, Neemija)
Bobaryko–Modelska, Halina
Bogdanovičius, Ignacas
Bogenas (Katzenbogenas), Aleksandras
Bohušas–Sestšencevičius, Stanislovas
Borovska, Izabelė
Budkevičius, Juozapas Kazimieras
Budka, Juozapas
Budrys, Eugenijus Mindaugas
Buhe, Walter
Buračas, Jonas
Buika, Boleslovas
Carfinas, Šarga Faibišas (Semas)
Chvolesas, Rafaelis
Cooper (Skupas), Anthony
Cukermanas Bencionas
Cvirkienė, Marija
Čaikovskis, Juozapas
Czapski Holcmanienė, Elena
Čechavičius, Vaclovas
Čurila, Kuzma
D'auvigny, Charles
Damelis, Jonas
Dargis, Alfonsas
Davidovskis, Vaclovas
Deutsch, Boris
Didžiokas, Vladas
Didžiokienė, Barbora
Dmachauskas, Vincentas
Dmachauskas, Vladislavas
Dobriakas, Mykolas
Dobrinskis, Iszaokas
Dobužinskis, Mstislavas
Dobužinskis, Vsevolodas
Dobžinskis, Levas
Domšaitis, Pranas
Drėma, Vladas
Dubeneckienė–Kalpokienė, Olga
Edelmanas, Abelis
Egizas, Bari
Eidukevičius, Vladas
Elskus, Albinas
Epšteinas, Jahuda
Fabijanskis, Erazmas Rudolfas
Gintautas–Dzievaltovskis, Jonas
Farbiš–Kijankova, Rožė
Galdikas, Adomas
Geninas, Robertas
Glaceris, Simonas
Glatzas, Alfredas
Goreckis, Tadas
Gorskis, Konstantinas
Gruževskis, Marianas
Gudaitis, Antanas
Gurvičius, Jose
Holler, Alfred
Holstein, Gustav
Horydas, Juozapas
Houvaltas, Ildefonsas
Ignatavičius, Juozas
Ivanauskas, Nikodemas Erazmas
Ylakavičius, Napoleonas
Jamontas, Bronislovas
Jankauskas–Kampas, Rimvydas
Jankovskis, Liudomiras Antanas
Janulis, Jonas
Janušas, Česlovas
Jarockis, Stanislovas
Jastšembovskis, Vaitiekus
Jeneris, Enno
Joffe, Mark Mordechai
Juodis, Jurgis
Jurjevičius, Pranciškus
Južaninas, Sergejus
Kairiūkštis, Vytautas
Kalpokas, Petras
Kalpokas, Rimtas
Kamarauskas, Juozapas
Karniejus, Edvardas
Kasiulis, Vytautas
Katiliūtė, Juzefa
Katiliūtė, Marcė
Kazimirovskis, Eugenijus
Kazlauskas, Jokūbas
Kazokas, Leonardas
Kiaulėnas, Petras
Kikoinas, Mišelis
Kliukovskis, Ignacas
Kosciuška, Vaclovas
Kovarsky, Yehoshua
Kraševskis, Juozapas Ignacas
Kremenis, Pinkus
Krestinas, Lozorius
Kubbos, Eva
Kukevičius, Konstantinas
Kulieša, Marionas Steponas
Kulvianskis, Izaijas
Labkovskis, Dovydas
Leibovskis, Mozė
Leščinskis, Vladislovas
Levitanas, Abelis Leiba
Levitanas, Izaokas
Lipšicas (Lippy), Izraelis
Macutkevičius, Balys
Magidey, Vladimiras
Maimonas, Mozė
Mane–Kacas
Marševskis, Juozapas
Mečys, Aliute
Medalie, Ann Sonia
Medemas, Pavelas
Mendziblockis, Adomas
Mikešinas, Michailas
Miškevičius, Jurgis
Milevska, Hana
Minginaitė, Marija
Mordasevičius, Kazimieras
Motuza Matuzevičius, Boleslovas
Murinas, Bronius
Naruševičiūtė–Žmuidzinienė, Halina
Niesiolovskis, Tymonas
Oleškevičius, Juozapas
Orlowsky, Alexander
Pacevičienė, Sofija
Pacevičiūtė, Irena
Panas (Pfefermann), Abelis
Pasas, Izraelis
Pautienius, Juozas
Peldavičiūte–Montvydienė, Ada
Pelevinas, Ivanas
Penas, Judelis
Peška, Juozapas
Petravičius, Zigmas
Pinkas, Ignacas
Plechavičienė, Sofija
Pliateris–Zybergas, Kazimieras
Ponomariovas, Sergejus
Pronaška, Zbignevas
Puzinas, Povilas