Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su "Tartle" slapukų politika. Daugiau informacijos

Patvirtinta VŠĮ „Lietuvos dailės fondas“ direktoriaus įsakymu Nr. 2022-02 2022 m. balandžio 4 d.

Svetainės www.tartle.lt slapukų politika


Ši duomenų privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle“ (toliau „Tartle“) teikiamomis paslaugomis. Visų Jūsų renkamų asmens duomenų, numatytų šioje Privatumo politikoje, valdytojas yra Viešoji įstaiga „Lietuvos dailės fondas“ (Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle“ steigėjas).

„Tartle“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Patekimas į „Tartle“ parodas, ekskursijas ir organizuojamus renginius

Siekiant patekti į „Tartle“ parodas, ekskursijas ir organizuojamus renginius, iš lankytojų gali būti pareikalauta pateikti asmens dokumentą. Taip pat lankytojai gali būti registruojami „Tartle“ sistemoje, nurodant jų vardą, pavardę ir apsilankymo datą bei laiką. Jeigu nepateiksite šių duomenų, negalėsite patekti į „Tartle“ parodas, ekskursijas ir organizuojamus renginius.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime „Tartle“ patalpų, meno vertybių, kolekcijos eksponatų ir kito turto apsaugos tikslu.

Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi 1 metus po Jūsų apsilankymo „Tartle“ parodose, ekskursijose ir organizuojamuose renginiuose.

Renginiai ir ekskursijos. Nuoma

Registruojantis į renginius, ekskursijas ar juos organizuojant, bei nuomojant „Tartle“ patalpas renginiams, „Tartle“ iš lankytojų (ar nuomininkų) gali paprašyti pateikti savo vardus, pavardes, elektroninio pašto adresus, adresus bei telefono numerius.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime „Tartle“ administravimo, statistikos, saugumo, grįžtamojo ryšio, pagalbos lankytojams bei „Tartle“ meno vertybių, kolekcijos eksponatų ir kito turto apsaugos tikslu. Renginių ir ekskursijų atveju Jūsų duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, o „Tartle“ patalpų nuomos atveju – remiantis nuomos sutarties pagrindu (siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį).

Nuomos sutarties atveju, Jūsų duomenys bus saugomi 10 metų po sutarties pasibaigimo, o renginių ir ekskursijų atveju – 1 metus.

Prekyba bilietais

Bilietus į „Tartle“ parodas, ekskursijas ir organizuojamus renginius galite įsigyti „Tartle“ bilietų kasoje bei internetiniame tinklalapyje adresu www.tartle.lt.

Perkant bilietus internetiniame tinklalapyje „Tartle“ renka šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir valstybę.

Jūsų pateikti duomenys yra naudojami tik tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą. Be Jūsų leidimo šie duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, nebus perduodami ar parduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu. „Tartle“ nekaupia pirkėjų prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar mokėjimo sistemos „Paysera“ duomenis Jūs įvedate bankų ar „Paysera“ interneto svetainėse, todėl „Tartle“ ši informacija yra neprieinama.

Pirkėjo asmens duomenys (o konkrečiai vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas) saugomi 1 metus nuo paskutinės pirkimo-pardavimo operacijos dienos. Suėjus aktyvios duomenų bazės saugojimo terminui, asmens duomenys automatiškai sunaikinami.

Vaizdo stebėjimas

Vaizdo stebėjimas „Tartle“ patalpose vykdomas siekiant užtikrinti „Tartle“ meno vertybių, kolekcijos eksponatų ir kito turto saugumą, darbuotojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugą, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų.

Vaizdas stebimas „Tartle“ visoje teritorijoje (patekimo į teritoriją vietose, teritorijoje aplink pastatą, įėjimų į pastatą vietose, skulptūrų sode pastato kieme ir kitose teritorijose pagal poreikį) ir patalpose (ekspozicijų salėse, saugyklose, koridoriuose, rūbinėje). Dėl darbo „Tartle“ specifikos vaizdas stebimas ir darbo vietose, patalpose ir teritorijose, kuriose dirba „Tartle“ darbuotojai.

„Tartle“ užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik „Tartle“ įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis. Prieš patenkant į „Tartle“ patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai ir tinkamai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą.

Jūsų asmens duomenys yra saugojami 90 dienų nuo vaizdo įrašo padarymo momento.

Filmavimas ir fotografavimas renginių metu

„Tartle“ patalpose tam tikrų renginių ar parodų metu gali būti vykdomas lankytojų filmavimas ir (ar) fotografavimas. Tokiu atveju, vykstant renginiui ar parodai lankytojai bus informuojami įspėjamaisiais ženklais prieš patenkant į „Tartle“ patalpas (pavyzdžiui, informaciniai pranešimai iškabinti ant „Tartle“ įėjimo durų ir pan.).

Asmens duomenų (vaizdo įrašų ar nuotraukų), surinktų renginių ar parodų metu, valdytojas yra VŠĮ „Lietuvos dailės fondas“ (Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle“ steigėjas, adresas Užupio g. 40, Vilnius LT-01203), kuris vaizdo įrašus gali perduoti tretiesiems asmenims, kurie padeda organizuoti renginį ir vykdyti reklamą, parengti prezentacinę medžiagą. Tokiais asmenimis gali būti reklaminės medžiagos kūrėjai ir platintojai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir internetinės svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.

Renginio metu padaryti vaizdo įrašai ir (ar) nuotraukos bei jų ištraukos gali būti viešinami bei transliuojami gyvai „Tartle“ Facebook paskyroje, internetiniame puslapyje, taip pat kitose reklamos ar informacijos sklaidos priemonėse.

Renginių metu nuotraukos ir vaizdo įrašai yra daromi remiantis mūsų teisėtu interesu fiksuoti „Tartle“ vykstančius renginius ir šią medžiagą naudoti prezentaciniams, reklamos bei metraščio administravimo tikslams.   Nuotraukos ir vaizdo įrašai bus saugomi 5 metus nuo jų padarymo momento. Kandidatų asmens duomenys   Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis saugome tol kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.   Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.   Duomenys apie įvykusio darbo pokalbio faktą (kandidato vardas, pavardė, darbo pokalbio laikas) saugomi 1 metus nuo atitinkamo darbo pokalbio. Slapukų politika   Siekiant užtikrinti kokybišką ir spartų naršymą mūsų internetiniame tinklalapyje yra naudojami slapukai. Slapukai – tai tekstiniai failai, kuriuose yra nedaug informacijos, siunčiamos į naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės interneto svetainėje. Kiekvieną kartą Jums lankantis toje pačioje interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę. Slapukų pagalba Jūsų duomenys yra renkami sutikimo pagrindu, išskyrus griežtai privalomus slapukus.

Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų internetiniuose tinklalapiuose naudojamus slapukus galite susipažinti su mūsų slapukų politikomis, paspaudę šią nuorodą:

  • Interneto tinklalapio ir internetinės bilietų parduotuvės www.tartle.lt slapukų politika.


Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame aukščiau nurodytomis priemonėmis, mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais saugosime ir tvarkysime 3 metus nuo paskutinio naujienlaiškio atidarymo. Informuojame, kad bet kada galėsite atsisakyti mūsų naujienlaiškių kreipdamiesi el. paštu events@tartle.lt arba tiesiog paspaudę mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, kurį rasite kiekvieno mūsų siunčiamo naujienlaiškio apačioje.

Šioje Privatumo politikoje numatytais atvejais nustatomi kiti asmens duomenų saugojimo terminai.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenų valdytojas bus VŠĮ „Lietuvos dailės fondas“ (Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle“ steigėjas, adresas Užupio g. 40, Vilnius LT-01203). Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus „Tartle“ partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos šioje Privatumo politikoje. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, „Tartle“ gali nepavykti įgyvendinti šioje Privatumo politikoje išvardintų tikslų.

Nesutikdami pateikti savo duomenų prekybos internetiniais bilietais atveju – negalėsite įsigyti bilieto internetu. Nepateikus asmens duomenų negalėsite sudaryti „Tartle“ patalpų nuomos sutarties. Taip pat nepateikiant savo duomenų pretenduojant į darbo poziciją – negalėsite dalyvauti atrankoje. Nesutinkant su mūsų naudojamais slapukais, negalėsite sklandžiai ir patogiai naršyti mūsų internetiniame tinklalapyje.

Duomenų apsauga Duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos bendrajame duomenų apsaugos reglamente. „Tartle“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
  • prašyti, kad „Tartle“ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  • teisę atšaukti sutikimą;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.


Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į „Tartle“ šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Kontaktinė informacija

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:

Viešoji įstaiga „Lietuvos dailės fondas“ (Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“) Juridinio asmens kodas 302969392 Užupio g. 40, Vilnius LT-01203 Tel. 8 (5) 2477724 El. paštas: events@tartle.lt

Galiojimas ir pakeitimai

Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. balandžio 4 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.tartle.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.