Our website uses cookies to ensure the quality of services provided to you. If you keep browsing, you consent to TARTLE cookie and privacy policy. More information

The Foundation is expanding its collection and is looking to buy the works of the following authors. Please send your proposals to jurgita.semenauskiene@tartle.lt

Abramovitch, Pinhas
Adamowicz, Boguslaw Michal
Alchimowicz, Hyacinthe
Alchimowicz, Kazimierz
Aleksandrowicz, Konstanty
Aronson, David
Bagdonas, Juozas
Baitler, Zoma
Bak, Samuel
Balsaitis, Jonas
Balzukiewiczówna, Liucija
Band, Max
Bernstein, Moshe
Bernstein, Saul
Bičiūnas, Vytautas
Blatas, Arbit (Arbitblatas, Neemija)
Bobaryko–Modelska, Halina
Bogdanowicz, Ignacy
Bogen (Katzenbogen), Alexander
Bohusz–Siestrzencewicz, Stanislaw
Borowska, Izabela
Budkevich, Joseph Casimir
Budko, Joseph
Budrys, Eugenius Mindaugas
Buhe, Walter
Buračas, Jonas
Buyko, Bolesław
Chwoles, Rafał
Cooper (Skupas), Anthony
Cvirkienė, Marija
Cukierman (Zukerman), Bencion
Czajkowski, Józef
Czapski Holzman, Helena
Czechowicz, Wacław
Czurylo, Kozma
D'auvigny, Charles
Damel, Jan
Dargis, Alfonsas
Dawidowski, Wacław
Deutsch, Boris
Didžiokas, Vladas
Didžiokienė, Barbora
Dmochowski, Wincenty
Dmochowski, Wladyslaw
Dobriak, Michal
Dobrinsky, Isaac
Dobuzhinsky, Mstislav
Dobuzinski (Doboujinsky), Vsewolod
Dobrzyński, Lew
Domscheit (Domšaitis), Pranas (Franz)
Drėma (Dremo), Vladas (Władysław)
Dubeneckienė–Kalpokienė, Olga
Edelmann, Abel
Egiz, Bari
Eidukevičius, Vladas
Elskus, Albinas
Epstein, Jehuda
Fabijanski, Erazm Rudolf
Farbisz–Kijankowa, Róża
Gintowt–Dziewałtowski, Jonas
Galdikas, Adomas
Geninas, Robertas
Glatz, Alfred
Glatzer, Simon
Gorecki, Tadeusz
Gorski, Konstanty
Gruzewski, Marian
Gudaitis, Antanas
Gurvich, José
Holler, Alfred
Holstein, Gustav
Horyd, Józef
Houwalt, Ildefons
Ignatavičius, Juozas
Illakowicz, Napoleon
Iwanowski, Nikodem Erazm
Jamontt, Bronislaw
Jankauskas-Kampas, Rimvydas
Jankowski, Liudomir Antoni
Janulis, Jonas
Janušas, Česlovas
Jarocki, Stanislaw
Jastrzębowski, Wojciech
Jenner, Enno
Joffe, Mark Mordechai
Juodis, Jurgis
Jurjewicz, Franciszek
Kairiūkštis, Vytautas
Kalpokas, Petras
Kalpokas, Rimtas
Komarowski, Józef
Jankauskas–Kampas, Rimvydas
Karniej, Edward
Kasiulis, Vytautas
Katiliūtė, Juzefa
Katiliūtė, Marcė
Kazimirowski, Eugeniusz
Koslowsky, Jacob
Kazokas, Leonardas
Kiaulėnas, Petras
Kikoïne, Michel
Klukowski, Ignacy
Kosciuška, Vaclovas
Kovarsky, Yehoshua
Kraszewski, Józef Ignacy
Krémègne, Pinchus
Krestin, Lasar
Kubbos, Eva
Kukiewicz, Konstanty
Kulesza, Marian Stefan
Kulvianski, Issai
Labkowski, David
Lejbowski, Mojzesz
Leszczyński, Władysław
Levitan, Adoljeff
Levitan, Isaak
Lipshitz (Lippy), Israel
Macutkiewicz, Bolesław
Magidey, Wladimir
Majmon, Mojzesz
Mané–Katz
Marszewski, Józef
Mečys, Aliute
Medalie, Ann Sonia
Medem, Pavel
Międzybłocki, Adam
Mikesin, Michail
Miškevičius, Jurgis
Milewska, Hanna
Mingin, Mary von
Mordasewicz, Kazimierz
Motuza Matuzevičius, Boleslovas
Murinas, Bronius
Naruševičiūtė–Žmuidzinienė, Halina
Niesiołowski, Tymon
Oleszkiewicz, Józef
Orlowsky, Alexander
Pacevičienė, Sofija
Pacevičiūtė, Irena
Pann (Pfefermann), Abel
Pass, Izrael
Pautienius, Juozas
Peldavičiūte–Montvydienė, Ada
Pelevin, Ivan
Pen, Jehuda
Peszka, Józef
Petravičius, Zigmas
Pinkas, Ignacy
Plechavičienė, Sofija
Plater–Zyberk, Kazimierz
Ponomarew, Serge
Pronaszko, Zbigniew
Puzinas, Povilas (Paul)