Our website uses cookies to ensure the quality of services provided to you. If you keep browsing, you consent to TARTLE cookie and privacy policy. More information

The Foundation is expanding its collection and is looking to buy the works of the following authors. Please send your proposals to jurgita.semenauskiene@tartle.lt

Andriolli, Michał Elwiro
Augius (Augustinavičius), Paulius
Bachmatowicz, Kazimierz
Bagdonavicius, Gerardas
Benari, Joseph
Bernstein, Moshe
Bogen (Katzenbogen), Alexander
Bohusz–Siestrzencewicz, Stanislaw
Budko, Joseph
Buhe, Walter
Bulaka, Mečislovas
Burba, Jonas Juozas
Burba, Tadas
Czapski Holzman, Helene
Čepas, Andrius
Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas
Dargis, Alfonsas
Dobuzynsk–Totwenowa, Olga
Dobuzhinsky, Mstislav
Dobuzinski (Doboujinsky), Vsewolod
Dobrzyński, Lew
Drėma (Dremo), Vladas (Władysław)
Dubeneckis, Vladimiras
Fabijanski, Erazm Rudolf
Faynsteyn (Feinstein), Chaim Majeris
Farbisz–Kijankowa, Róża
Gadomski, Tadeusz
Gailius, Pranas
Galaunė, Paulius
Galdikas, Adomas
Geninas, Robertas
Glatzer, Simon
Güthlen, Wilhelm
Holler, Alfred
Holstein, Gustav
Hoppen, Jerzy
Idczak, Kazimierz
Ignas, Vytautas
Jakimowicz, Roman Jakub
Jonynas, Vytautas Kazimieras
Jurkūnas, Vytautas
Kaliszczak, Zbigniew
Katiliūtė, Marcė
Kosmulski, Leon
Kubbos, Eva
Kuczynski, Edward
Kulakauskas, Telesforas
Kukiewicz, Konstanty
Lepkowska–Giecewicz, Halina
Leszczyński, Władysław
Lipchitz, Jaques
Lurie, Esther
Lipshitz (Lippy), Israel
Macutkiewicz, Bolesław
Motuza Matuzevičius, Boleslovas
Narębska–Dębska, Barbara
Orda, Napoleon
Orlowsky, Alexander
Pann (Pfefermann), Abel
Petravičius, Viktoras
Petrikaitė–Tulienė, Konstancija